Issues

Volume LXXXIII - 2018, Issue 3


Articles


Szymon Górski
Bishops and Crosses: the so-called Szczecin Episode of the Polabian Crusade (1147) in the Account by Vincent of Prague, s. 7-32 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.39]

Maria Cieśla
Taxes and other Provisions paid by Jews in the Grand Duchy of Lithuania in the 17th and 18th centuries, s. 33-58 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.40]

Maciej Trąbski
The Siege and Capitulation of the Kokenhausen Fortress (2.–7. October 1700), s. 59-82 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.41]

Szczepan Wierzchosławski (ORCID: 0000-0001-9407-2993)
The Political Activation of the Polish Society of Eastern Pomerania in the Elections to the Reichstag, 1871–1914, s. 83-115 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.42]

Grzegorz Białuński
Wojciech Kętrzyński as a Historian of Law, s. 117-141 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.43]

Marek Jodkowski
Preperations for the Reconstruction of Evangelical Church Buildings in East Prussia during the First World War, s. 143-158 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.44]


Sources, Materials, Miscellanea


Rafał Kubicki
The Register of Rents and Military Services in the District of Barciany of the mid-15th Century, s. 159-171 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.45]


Discussion and Polemics


Radosław Krajniak (ORCID: 0000-0002-7016-8859)
About Medieval Parish Priests of the Churches Belonging to the Present Archdiocese of Gdańsk: a Marginal Note to the Work of Agnieszka Kobus, s. 173-191 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.46]


Book Reviews


Anna Maleszka
Chrystianizacja „Młodszej Europy”, red. J. Dobosz, J. Strzelczyk, M. Matla, s. 193-198 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.47]

Szczepan Wierzchosławski (ORCID: 0000-0001-9407-2993)
Dorota Samborska-Kukuć, Płacz Antygony. O ludziach powstania styczniowego, s. 198-204 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.48]

Milena Hübner
Plastyka toruńska 1793–1920: zapomniane oblicze wielokulturowego miasta, red. Katarzyna Kluczwajd, Michał Pszczółkowski, s. 204-208 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.49]

Zygmunt Szultka
Eugeniusz Pryczkowski, Swiónowskô nasza Matinkò. Dzieje parafii i sanktuarium oraz cuda Królowej Kaszub, s. 208-228 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.50]

Indexing and Citations

Open Access CC BY Crossref BazHum Biblioteka Nauki CEEOL CEJSH DOAJ EBSCO ERIH PLUS INDEX COPERNICUS Scopus