Issues

Volume LXXXII - 2017, Issue 3


Articles


Krzysztof Kwiatkowski (ORCID: 0000-0003-1827-3122)
Qui bona fide a non domino emit: Justinian’s Digest as the Legal Reference Point in the Conflict between the Urban Municipality and its Ruler in Prussia in the Late Middle Ages, s. 7-30 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2017.68]

Katarzyna Pękacka-Falkowska (ORCID: 0000-0003-2068-7957)
About the Sale of the Museum of the Gottwalds: Johann Philipp Breyne and His Correspondents, s. 31-47 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2017.69]

Edmund Kizik (ORCID: 0000-0002-5877-2025)
The First Kashubian Ethnographical Exhibition in Kościerzyna in 1911, s. 49-63 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2017.70]

Jan Ratuszniak
Contact between Alexandra Kollontai and the Wallenberg Family (1930–1945), s. 65-83 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2017.71]

Zenon Romanow
The Trial of the Board of the District of State-owned Landed Estates in Koszalin in 1948, s. 85-108 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2017.72]


Sources, Materials, Miscellanea


Rafał Kubicki
Register of Rents and Services of the Commandry of Człuchów from the year 1446 along with an Inventory of Horses and Kitchen Supplies in Człuchów Castle, s. 109-126 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2017.73]

Michał Białkowski
Two Post-council Project for the Reorganization of Church Structures in Poland in the Second Half of the 1960s, s. 127-147 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2017.74]


Book Reviews and Comments


Stanisław Salmonowicz (ORCID: 0000-0001-8874-7042)
Jacek Wijaczka, Kościół wobec czarów w Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku (na tle europejskim), Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2016, ss. 321, s. 148-153 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2017.40]

Bernadetta Manyś
Marzena Liedke, Rodzina magnacka w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI–XVIII wieku. Studium demograficzno-społeczne, wyd. Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, Białystok 2016, ss. 436, s. 153-160 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2017.41]

Dominika Gołaszewska-Rusinowska
Akt 5 listopada 1916 roku i jego konsekwencje dla Polski i Europy, red. Jarosław Kłaczkow, Krzysztof Kania, Zbigniew Girzyński (O Niepodległą i Jej Trwanie), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016, ss. 474, s. 161-165 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2017.42]

Przemysław Olstowski (ORCID: 0000-0002-1379-4407)
Gernot Briesewitz, Raum und Nation in der polnischen Westforschung 1918–1948. Wissenschaftsdiskurse, Raumdeutungen und geopolitische Visionen im Kontext der deutsch-polnischen Beziehungsgeschichte (Einzelveröffentlichungen des Deutschen Historischen Instituts Warschau, Bd. 32), Fibre Verlag, Osnabrück 2014, ss. 526, s. 165-173 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2017.43]


Chronicle


Piotr Kołodziejczak
International Conference „Quelleneditionen zur Geschichte des Deutschen Ordens und anderer geistlicher Institutionen”, Würzburg, 12–13.05.2017, s. 175-177 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2017.44]

Joanna Piórkowska
International Conference „Londyńska reduta. Prezydenci RP na uchodźstwie 1939–1990”, Toruń–Warszawa–Londyn, 6–7/11.06.2017, s. 177-181 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2017.45]

Indexing and Citations

Open Access CC BY Crossref BazHum Biblioteka Nauki CEEOL CEJSH DOAJ EBSCO ERIH PLUS INDEX COPERNICUS Scopus