Zeszyty

TOM LXXXVIII - ROK 2023, Zeszyt 4


Artykuły


Sławomir Jóźwiak (ORCID: 0000-0002-8228-4347), Bogusz Wasik (ORCID: 0000-0002-2968-3015)
Murowany zamek prokuratorów krzyżackich w Bytowie w średniowieczu. Chronologia wznoszenia, rozplanowanie i układ przestrzenny, s. 5-37 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2023.28]

Vadzim V. Anipiarkou (ORCID: 0000-0001-7058-1275)
Der russische General und Gesandte Otto Heinrich von Igelström, die preußische Besetzung polnischen Gebiets und der Beginn des Kościuszko-Aufstands (1793–1794), s. 39-65 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2023.29]

Stefan Michał Marcinkiewicz (ORCID: 0000-0001-9956-6351)
Pamięć zafałszowana. Przypadek „hitlerowskiego obozu koncentracyjnego” w Boguszach/Prostkach, s. 67-91 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2023.30]


Artykuły przeglądowe


Marten Seppel (ORCID: 0000-0001-8321-4407)
Enn Tarvel’s International Reach Through His Works on the Polish Rule in Livonia, s. 93-117 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2023.31]


Dyskusje i polemiki


Radosław Krajniak (ORCID: 0000-0002-7016-8859)
Prozopografia pruskiej gałęzi zakonu niemieckiego w pierwszej połowie XIV wieku. Uwagi krytyczne na marginesie książki Norberta Delestowicza, s. 119-156 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2023.32]


Recenzje


Krzysztof Buchowski (ORCID: 0000-0003-3222-1994)
Mathias Niendorf, Geschichte Litauens. Regionen, Reiche, Republiken 1009–2009, s. 157-165 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2023.33]

Julia Możdżeń (ORCID: 0000-0003-4932-5546)
Anna Paulina Orłowska, Johan Pyre. Ein Kaufmann und sein Handelsbuch im spätmittelalterlichen Danzig. Darstellung und Edition, s. 166-171 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2023.34]

Ēriks Jēkabsons (ORCID: 0000-0002-4961-106X)
Wojciech Materski, Pamięć ziem historycznych. Łotewsko-sowiecki/rosyjski spór terytorialny 1917–2007 (2020), s. 172-177 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2023.35]

Mariusz Wołos (ORCID: 0000-0001-6943-1069)
Dieter Hertz-Eichenrode, Hitler und Polen. Zwei Beiträge zur Geschichte der deutsch-polnischen Beziehungen von 1930 bis 1939, s. 178-185 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2023.36]

Indeksowanie i cytowania

Open Access CC BY Crossref BazHum Biblioteka Nauki CEEOL CEJSH DOAJ EBSCO ERIH PLUS INDEX COPERNICUS Scopus