Zeszyty

TOM LXXVIII - ROK 2013, Zeszyt 3


Artykuły


Jarosław Nikodem
Unia horodelska. Skuteczny kompromis czy zarzewie przyszłych konfliktów?, s. 7 [DOI: ]

Rimvydas Petrauskas
Europa późnego średniowiecza a rozwój społeczeństwa i kultury Wielkiego Księstwa Litewskiego, s. 39 [DOI: ]


Przeglądy i metodologia badań


Grzegorz Błaszczyk
Unia horodelska w historiografii litewskiej, s. 59 [DOI: ]


Źródła, materiały, miscellanea


Julia Możdżeń (ORCID: 0000-0003-4932-5546)
Zapiski z ksiąg handlowych jako świadectwa życia gdańskich kramarzy na przełomie XV i XVI wieku, s. 67 [DOI: ]

Mariusz Balcerek
Polacy w armii Karola IX w bitwie pod Kircholmem 27 IX 1605 roku, s. 93 [DOI: ]

Dominika Czarnecka
Próba wysadzenia gdańskiego pomnika wdzięczności Armii Czerwonej w 1949 roku (w świetle akt Wojskowego Sądu Rejonowego w Gdańsku), s. 105 [DOI: ]

Magda Gawinecka-Woźniak
Sytuacja w Polsce w latach 1949–1956 w relacjach dyplomatów duńskich, s. 129 [DOI: ]


Sylwetki


Janusz Małłek (ORCID: 0000-0002-9134-0136)
Witold Szczuczko (1947–2012), s. 153 [DOI: ]

Monika Wyszomirska
Bibliografia publikacji Witolda Szczuczki, s.  [DOI: ]


Dyskusje, polemiki, artykuły recenzyjne


Kazimierz Maliszewski
Najnowsze zbiorowe dzieło z historii Gdańskiego Gimnazjum Akademickiego w dobie Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, s. 175 [DOI: ]

Tomasz Łaszkiewicz
O potrzebie i zasadach edycji źródłowych dokumentów dwudziestowiecznych. Uwagi na marginesie publikacji wspomnień Marii Donimirskiej „Bóg dał nam czas próby”, s. 187 [DOI: ]


Recenzje i omówienia


Tomasz Ambroziak
Кніга магістрата места Полацка 1727 г. Księga magistratu miasta Połocka 1727 r., падрыхт. да публ. Андрей Н. Латушкін, Максім Дз. Макараў, Беларускае гістарычнае таварыства (Беласток), s. 197 [DOI: ]

Miłosz Stępiński
Olympia. Deutschland-Großbritanien. Beiträge zu den Olympischen Spielen 2012 in London, hrsg. v. Karl Lennartz, Stephan Wassong, Jürgen Buschmann, unter der Mitarbeit von Jörg Krieger, s. 199 [DOI: ]

Przemysław Olstowski (ORCID: 0000-0002-1379-4407)
Janusz Kutta, Historia Izby Adwokackiej w Bydgoszczy 1945–2010, s. 206 [DOI: ]


Kronika naukowa


Anna Mikołajewska
Konferencja poświęcona polsko-litewskiej Rzeczypospolitej w oczach podróżników z Francji i Niemiec, s. 209 [DOI: ]

Indeksowanie i cytowania

Open Access CC BY Crossref BazHum Biblioteka Nauki CEEOL CEJSH DOAJ EBSCO ERIH PLUS INDEX COPERNICUS