Zeszyty

TOM LXXV - ROK 2010, Zeszyt 3


Artykuły


Radosław Krajniak (ORCID: 0000-0002-7016-8859)
Prepozyci krzyżackiej kapituły katedralnej w Chełmży w latach 1266–1457, s. 7 [DOI: ]

Magda Gawinecka-Woźniak
Polsko-duńskie stosunki gospodarcze w latach 1945–1946, s. 39 [DOI: ]

Krzysztof Halicki
Organizacja i działalność policji politycznej na Pomorzu w okresie sierpień 1920 – kwiecień 1923, s. 59 [DOI: ]


Źródła i materiały


Karol Polejowski
O ustanowieniu wspólnoty między Clairvaux a Oliwą w roku 1601, s. 89 [DOI: ]

Dymitr Wićko
Silva rerum z XVIII wieku z pamiętnikiem Michała Adama Śliźnia (1691–1752). Ze zbiorów Biblioteki Narodowej Białorusi w Mińsku, s. 99 [DOI: ]

Miłosz Stępiński
Jesse Owens w świetle polityki informacyjnej III Rzeszy podczas XI Igrzysk Olimpijskich (na przykładzie „Pommersche Zeitung”, organu NSDAP w Prowincji Pomorze), s. 111 [DOI: ]


Dyskusje, polemiki, artykuły recenzyjne


Radosław Krajniak (ORCID: 0000-0002-7016-8859)
Kilka uwag o wykazach oficjałów i otoczeniu biskupów pruskich w średniowieczu na marginesie pracy Marca Jarzebowskiego, s. 131 [DOI: ]


Recenzje i omówienia


Anna Orchowska-Momot
Ilka Minneker, Vom Kloster zur Residenz. Dynastische Memoria und Repräsentation im spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Mecklenburg (Symbolische Kommunikation und gesellschaftliche Wertesysteme. Schriftenreihe des Sonderforschungsbereichs 496, Bd. 18), s. 143 [DOI: ]

Agnieszka Pawłowska
Krzysztof Gajdka, Literatura, propaganda, służba. Ludzie pióra w otoczeniu Radziwiłłów birżańskich w pierwszej połowie XVII wieku, s. 146 [DOI: ]

Bogusław Dybaś (ORCID: 0000-0003-1216-3061)
Johann Christoph Brotze, Estonica, hrsg. v. Ants Hein, Ivar Leimus, Raimo Pullat, Ants Viires, s. 148 [DOI: ]

Tomasz Krzemiński
Tadeusz Oracki, Wielkopolanie i Pomorzanie w Towarzystwie Tatrzańskim w latach 1874–1920, s. 151 [DOI: ]

Zygmunt Szultka
Ireneusz Pieróg, Florian Stanisław Ceynowa. Życie i działalność, s. 153 [DOI: ]

Przemysław Olstowski (ORCID: 0000-0002-1379-4407)
Rok pierwszy. Powstanie i działalność aparatu bezpieczeństwa publicznego na Pomorzu i Kujawach (luty–grudzień 1945), red. Beata Binaszewska, Piotr Rybarczyk, s. 158 [DOI: ]


Kronika naukowa


Alicja Borys
Konferencja Niemiecko-Polskiej Grupy Dyskusyjnej do Spraw Edycji Źródeł w Würzburgu, s. 163 [DOI: ]

Jacek Krochmal
Drugie spotkanie problemowe „Polonika w zbiorach państw nadbałtyckich”, s. 167 [DOI: ]

Indeksowanie i cytowania

Open Access CC BY Crossref BazHum Biblioteka Nauki CEEOL CEJSH DOAJ EBSCO ERIH PLUS INDEX COPERNICUS Scopus