Zeszyty

TOM LXXXI - ROK 2016, Zeszyt 3


Artykuły


Janusz Trupinda, Sławomir Jóźwiak (ORCID: 0000-0002-8228-4347)
Topografia i układ przestrzenny krzyżackiego zamku komturskiego w Toruniu w świetle średniowiecznych źródeł pisanych, s. 7-35 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.31]

Mateusz Superczyński
Pisarze miejscy w kancelarii chełmińskiej od XIV do XVI wieku, s. 37-58 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.32]

Piotr Kitowski
Zarzut czarostwa jako kalumnia w praktyce sądowej mniejszego miasta pomorskiego w drugiej połowie XVII i XVIII wieku, s. 59-72 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.33]

Paweł Gut
Ustrój, administracja i podziały terytorialne pomorskich prowincji Prus w latach 1918–1939, s. 73-104 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.34]

Sandra Tomczak
Profil tematyczny międzywojennej prasy kobiecej województwa pomorskiego – zarys problemu, s. 105-128 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.35]

Maciej Wojtacki
Represje administracyjne wobec „Przeglądu Wileńskiego” Ludwika Abramowicza w latach trzydziestych XX wieku. Przyczynek do polityki prasowej obozu pomajowego, s. 129-150 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.36]


Dyskusje, polemiki, artykuły recenzyjne


Mariusz Balcerek
Sasi w Inflantach. O książce Grzegorza Szymborskiego, s. 151-165 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.37]

Tadeusz Oracki
Jeszcze jeden „odkrywca” biografii Jakuba Fryderyka Hoffmanna, s. 167-169 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.38]


In memoriam


Bernhart Jähnig
Stefan Hartmann (7 II 1943 – 8 VII 2016), s. 171-174 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.39]


Recenzje i omówienia


Cezary Kardasz
Christina Link, Der preußische Getreidehandel im 15. Jahrhundert. Eine Studie zur nordeuropäischen Wirtschaftsgeschichte (Quellen und Darstellungen zur hansischen Geschichte, Bd. 68), Böhlau Verlag, Köln–Weimar–Wien 2014, ss. 386, s. 175-180 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.40]

Wiesław Sieradzan
Wieża Klesza i Domek Dzwonnika na Zamku Wysokim w Malborku. Dzieje i konserwacja, red. Janusz Hochleitner, Mariusz Mierzwiński, Muzeum Zamkowe w Malborku, Malbork 2016, ss. 148, s. 180-186 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.41]

Sławomir Jóźwiak (ORCID: 0000-0002-8228-4347)
Bogusz Wasik, Budownictwo zamkowe na ziemi chełmińskiej (od XIII do XV wieku), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016, ss. 370, s. 186-191 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.42]

Tomasz Sikorski
Paweł Szulc, Propaganda stalinowska na Pomorzu Zachodnim, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Szczecin 2015, ss. 324, s. 191-196 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.43]


Kronika naukowa


Paweł A. Jeziorski (ORCID: 0000-0003-0733-8381)
Siódma konferencja z cyklu „Polonica w zbiorach państw nadbałtyckich”, Warszawa, 27 XI 2015 roku, s. 197-200 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.44]

Anna Marynowska
Konferencja naukowa „Rola Towarzystwa Naukowego w Toruniu w kształtowaniu dziedzictwa historycznego i kulturalnego regionu kujawsko-pomorskiego w XIX i XX wieku”, Toruń, 16 XII 2015 roku, s. 201-203 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.45]

Indeksowanie i cytowania

Open Access CC BY Crossref BazHum Biblioteka Nauki CEEOL CEJSH DOAJ EBSCO ERIH PLUS INDEX COPERNICUS