Zeszyty

TOM LXXXI - ROK 2016, Zeszyt 2


Artykuły


Krzysztof Kwiatkowski (ORCID: 0000-0003-1827-3122)
(Wild)haus w Bezławkach (Bayselauken, Bäslack) – uwagi na temat budownictwa warownego zakonu niemieckiego w późnośredniowiecznych Prusach, s. 7-46 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.17]

Grzegorz Białuński
Już bezprawie czy jeszcze prawo? O główszczyźnie i wróżdzie w Prusach Książęcych i Prusach Królewskich w czasach nowożytnych, s. 47-64 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.18]

Andrea Mariani (ORCID: 0000-0001-7117-8269)
Jezuici prowincji litewskiej wobec epidemii dżumy z lat 1708–1711, s. 65-104 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.19]


Sylwetki


Przemysław Olstowski (ORCID: 0000-0002-1379-4407)
Realia kariery uczonego w RPL i III RP. Przyczynek do dziejów nauki i środowisk naukowych w Polsce w drugiej połowie XX wieku, s. 105-128 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.20]


Dyskusje, polemiki, artykuły recenzyjne


Tomasz Torbus
Co historyk czerpie z pracy historyka sztuki? Uwagi na tle dyskusji o konwentualnych zamkach krzyżackich, s. 129-164 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.21]


In memoriam


Janusz Tandecki
Otto Gerhard Oexle (28 VIII 1939 – 16 V 2016), s. 165-168 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.22]


Recenzje i omówienia


Stanisław Salmonowicz (ORCID: 0000-0001-8874-7042)
Mikołaj Tarkowski, Wydział Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie w latach 1919–1939, Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej, Gdańsk 2015, ss. 344, s. 169-172 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.23]

Anna Marynowska
Urbanization in the Oldenburg Monarchy 1500–1800, ed. Thomas Riis, Verlag Ludwig, Kiel 2012, ss. 176, s. 172-175 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.24]

Mateusz Hübner
Swojskość i obcość w regionie kujawsko-pomorskim, red. Michał Białkowski, Zdzisław Biegański, Teresa Maresz, Wojciech Polak (Dzieje Regionu Kujawsko-Pomorskiego, t. 5), Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2015, ss. 288, s. 176-180 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.25]

Mariusz Balcerek
Studia z dziejów stosunków Rzeczypospolitej z Państwem Moskiewskim w XVI–XVII wieku, red. Mirosław Nagielski, Konrad Bobiatyński, Przemysław Gawron, Wydawnictwo inforteditions, Zabrze–Tarnowskie Góry 2013, ss. 414, s. 180-188 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.26]

Przemysław Olstowski (ORCID: 0000-0002-1379-4407)
Wojciech Skóra, Kaszubi i słupski proces Jana Bauera w 1932 roku. Z dziejów polskiego ruchu narodowego na Pomorzu Zachodnim (część 1), Wydawnictwo Rys, Słupsk–Poznań 2016, ss. 367, s. 188-192 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.27]

Łukasz Wróbel
Jo Guldi, David Armitage, The History Manifesto, Cambridge University Press, Cambridge 2014, ss. 165, s. 193-196 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.28]

Magda Gawinecka-Woźniak
Bair Irincheev, Wojna zimowa. Białe piekło Sowietów, tłum. Krzysztof Kurek (Sekrety Historii), Wydawnictwo RM, Warszawa 2015, ss. 272, s. 197-200 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.29]


Kronika naukowa


Alicja Mutrynowska
Sprawozdanie z konferencji naukowej „Ludwik Kolankowski – historyk monarchii jagiellońskiej, organizator życia naukowego, polityk”, Toruń, 21 IV 2016 roku, s. 201-202 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2016.30]

Indeksowanie i cytowania

Open Access CC BY Crossref BazHum Biblioteka Nauki CEEOL CEJSH DOAJ EBSCO ERIH PLUS INDEX COPERNICUS Scopus