Zeszyty

TOM LXXXVI - ROK 2021, Zeszyt 2


Artykuły


Przemysław Olstowski (ORCID: 0000-0002-1379-4407)
Pomorze w roku 1920 w perspektywie integracji z Rzeczpospolitą, s. 5-32 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2021.10]

Marek Białokur (ORCID: 0000-0002-8475-033X)
Polityczne uwarunkowania powrotu Polski nad Bałtyk w latach 1918–1920 w podręcznikach do nauczania historii. Casus krajowych opracowań dla szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych minionego trzydziestolecia, s. 33-56 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2021.11]

Dorota Michaluk (ORCID: 0000-0001-8438-9241)
Polityczna działalność Misji Wojskowo-Dyplomatycznej Białoruskiej Republiki Ludowej w Rydze w latach 1918–1921, s. 57-95 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2021.12]

Mariusz Wołos (ORCID: 0000-0001-6943-1069)
A New Order in Central and Eastern Europe: Polish-Soviet Negotiations and the Peace of Riga (1920–1921), s. 97-124 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2021.13]


Artykuły recenzyjne i polemiczne


Agnieszka Gut (ORCID: 0000-0003-0393-2543)
Średniowieczny dokument książęcy jako medium społecznej komunikacji na peryferiach łacińskiej Europy, s. 125-136 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2021.14]

Dorota Gregorowicz (ORCID: 0000-0002-7443-7737)
Biografia dygresyjna. O kanoniku warmińskim i o metodzie, s. 137-152 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2021.15]


In memoriam


Szczepan Wierzchosławski (ORCID: 0000-0001-9407-2993), Agnieszka Zielińska (ORCID: 0000-0003-1016-225X)
Kazimierz Wajda (26 V 1930 – 22 I 2020), s. 153-159 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2021.16]


Recenzje


Marian Dygo (ORCID: 0000-0002-3060-8311)
Mihai Dragnea, The Wendish Crusade, 1147: The Development of Crusading Ideology in the Twelfth Century, s. 161-166 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2021.17]

Christoph Augustynowicz (ORCID: 0000-0001-5926-6207)
Mehrsprachigkeit in Ostmitteleuropa (1400–1700). Kommunikative Praktiken und Verfahren in gemischtsprachigen Städten und Verbänden, hrsg. v. Hans-Jürgen Bömelburg, Norbert Kersken, s. 167-169 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2021.18]

Michael G. Müller (ORCID: 0000-0002-4244-4262)
Sejm Niemy. Między mitem a reformą państwa, red. Michał Zwierzykowski, s. 170-176 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2021.19]

Łukasz Koremba (ORCID: 0000-0003-3434-3098)
Agnieszka Pawłowska, Ikonografia godeł cechowych na Pomorzu brandenbursko-pruskim, s. 177-181 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2021.20]

Indeksowanie i cytowania

Open Access CC BY Crossref BazHum Biblioteka Nauki CEEOL CEJSH DOAJ EBSCO ERIH PLUS INDEX COPERNICUS Scopus