Zeszyty

TOM LXXXVIII - ROK 2023, Zeszyt 3


Artykuły


Agnieszka Nalewajek (ORCID: 0000-0001-5155-4511)
Wizyta króla Jana Olbrachta w Elblągu w grudniu 1494 roku, s. 5-26 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2023.19]

Mikola Volkau (ORCID: 0000-0003-1840-4145)
Zamki i drogi na białoruskim Podźwiniu w czasie wojny inflanckiej (1558–1583), s. 27-57 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2023.20]

Aleksandra Frączek (ORCID: 0000-0002-1078-1619)
Mieszczański republikanizm? Myśl polityczna Sebastiana Petrycego z Pilzna (1554–1626), s. 59-86 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2023.21]

Joanna Orzeł (ORCID: 0000-0001-8816-5157)
Przeszłość Litwy w księgach silva rerum XVIII wieku, s. 87-113 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2023.22]


Artykuły przeglądowe


Oliver Auge (ORCID: 0000-0003-4634-0193), Robert Harlaß (ORCID: 0009-0007-3197-4042), Katja Hillebrand (ORCID: 0009-0005-7924-4802), Andreas Kieseler (ORCID: 0000-0001-6190-2567)
„Leksykon klasztorów Pomorza” – interdyscyplinarny projekt o średniowiecznych klasztorach, kapitułach, konwentach i komendach w historycznej prowincji Pomorze, s. 115-136 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2023.23]


Recenzje


Katarzyna Kuras (ORCID: 0000-0002-6198-7131)
Jerzy Dygdała, Z dziejów pierwszego panowania króla Stanisława Leszczyńskiego (wokół malborskiego epizodu z 1708 roku), s. 137-146 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2023.24]

Bogusław Dybaś (ORCID: 0000-0003-1216-3061)
Protestantismus in den baltischen Landen und in Litauen. Nation und Konfession vom 16. Jahrhundert bis 1918, hrsg. v. Matthias Asche, Werner Buchholz, Mathias Niendorf, Patrick Schiele, Anton Schindling, s. 147-156 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2023.25]

Małgorzata Omilanowska-Kiljańczyk (ORCID: 0000-0001-9766-0424)
Między prowincjonalizmem a nowoczesnością. Przeobrażenia Gdańska na tle procesów modernizacyjnych wschodnich prowincji Prus w XIX wieku, red. Janusz Dargacz, Tomasz Krzemiński, s. 157-164 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2023.26]

Jerzy Dygdała (ORCID: 0000-0002-9804-6845)
Wojciech Piasek, Jadwiga Lechicka – kobieta nowa i nowoczesna. Kulturowy porządek i relacja płci w historiografii polskiej, s. 165-172 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2023.27]

Indeksowanie i cytowania

Open Access CC BY Crossref BazHum Biblioteka Nauki CEEOL CEJSH DOAJ EBSCO ERIH PLUS INDEX COPERNICUS Scopus