Zeszyty

TOM LXXXVII - ROK 2022, Zeszyt 3


Artykuły


Sławomir Jóźwiak (ORCID: 0000-0002-8228-4347)
Chronologia wznoszenia krzyżackiego murowanego zamku prokuratorskiego w Nidzicy w świetle źródeł pisanych, s. 5-22 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2022.23]

Aliaksandr Prudnikau (ORCID: 0000-0002-8450-2731)
Skomplikowane początki nowego miasta. Radziwiłłowski Bogusławpol w województwie mińskim, s. 23-40 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2022.24]

Marcin Swobodziński (ORCID: 0000-0002-2816-7086)
Negocjacje brandenbursko-polsko-saskie w trakcie wizyty Augusta II w Gdańsku wiosną 1698 roku, s. 41-67 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2022.25]

Jacek Kordel (ORCID: 0000-0003-2334-292X)
Zur Genese der Mission Nikolaj Petrovič Rumjancevs in Frankfurt am Main. Ein Beitrag zur russischen Deutschlandpolitik in den 1780er Jahren, s. 69-100 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2022.26]

Jerzy Grzybowski (ORCID: 0000-0002-7359-487X)
Polscy górnicy w Estonii w latach 1937–1939, s. 101-122 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2022.27]


Dyskusje i polemiki


Zbigniew Nawrocki (ORCID: 0000-0002-4584-7921)
W sprawie proponowanych nowych ustaleń na temat kościoła pofranciszkańskiego w Toruniu, s. 123-132 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2022.28]


Recenzje


Rafał Simiński (ORCID: 0000-0002-3533-0566)
Das Baltikum. Geschichte einer europäischen Region, Bd. 1: Von der Vor- und Frühgeschichte bis zum Ende des Mittelalters, hrsg. v. Karsten Brüggemann, Detlef Henning, Konrad Maier, Ralph Tuchtenhagen, s. 133-148 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2022.29]

Maciej Ptaszyński (ORCID: 0000-0003-2508-061X)
Das Baltikum. Geschichte einer europäischen Region, Bd. 2: Vom Beginn der Frühen Neuzeit bis zur Gründung der modernen Staaten, hrsg. v. Karsten Brüggemann, Detlef Henning, Ralph Tuchtenhagen, s. 149-153 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2022.30]

Andrzej Topij (ORCID: 0000-0001-6411-2552)
Das Baltikum. Geschichte einer europäischen Region, Bd. 3: Die Staaten Estland, Lettland und Litauen, hrsg. v. Karsten Brüggemann, Ralph Tuchtenhagen, Anja Wilhelmi, s. 154-161 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2022.31]

Edmund Kizik (ORCID: 0000-0002-5877-2025)
Rainer Zacharias, Evangelische Kirchengeschichte für die Stadt Marienburg 1526 bis 1945. Entwicklungsstufen einer Glaubenslandschaft, s. 162-166 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2022.32]

Włodzimierz Zientara (ORCID: 0000-0002-2617-889X)
Johann Christian Müller, Meines Lebens Vorfälle und Neben-Umstände, 1. Teil: Kindheit und Studienjahre (1720–1746), hrsg. v. Katrin Löffler, Nadine Sobirai; 2. Teil: Hofmeister in Pommern (1746–1755), hrsg. v. Katrin Löffler, Nadine Sobirai; 3. Teil: Pastor in Stralsund (1755–1766), hrsg. v. Katrin Löffler; 4. Teil: Pastor in Stralsund (1767–1770), hrsg. v. Katrin Löffler, s. 167-172 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2022.33]

Witold Molik (ORCID: 0000-0002-2798-6303)
Janusz Dargacz, Od Sopotu po Stogi. Początki kąpielisk morskich w okolicach Gdańska (1800–1870), s. 173-177 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2022.34]

Indeksowanie i cytowania

Open Access CC BY Crossref BazHum Biblioteka Nauki CEEOL CEJSH DOAJ EBSCO ERIH PLUS INDEX COPERNICUS Scopus