Zeszyty

TOM LXXXIV - ROK 2019, Zeszyt 4


Artykuły


Andrzej Zakrzewski (ORCID: 0000-0001-8611-4540)
Between the Union of Lublin and the Mutual Pledge of the Two Nations: From the Union of Two States to the Commonwealth of Three Provinces, s. 5-40 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2019.35]

Tomasz Kempa (ORCID: 0000-0002-9990-2412)
The Attitude of Ruthenian Magnates and Nobles toward the Union of Lublin (1569) and the Problem of the Autonomy of Ukrainian Lands within the Polish-Lithuanian Commonwealth, s. 41-72 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2019.36]

Uladzimir Padalinski
The Deputies of Vitebsk District to the Sejm of Lublin in 1569: The Social Biography of Piotr Kisiel and Tymofiej Hurko, s. 73-96 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2019.37]

Tomasz Ambroziak
Ivan Ivanovich Lappo’s Views on the Circumstances of Establishing the Union of Lublin in the Context of Pre-Revolutionary Russian Historiography, s. 97-122 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2019.38]


Źródła, materiały, miscellanea


Andrea Mariani (ORCID: 0000-0001-7117-8269)
Wspólnota jezuitów w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Między tradycją a zmianą, s. 123-178 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2019.39]

Adam Wołoszyn
Oficerowie wyznania ewangelickiego ze Śląska w armii szwedzkiej podczas wielkiej wojny północnej (1700–1721). Prolegomena, s. 179-210 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2019.40]


Dyskusje, polemiki


Joanna Orzeł (ORCID: 0000-0001-8816-5157)
Origo gentis Polaków na przestrzeni wieków. Uwagi do pracy Wojciecha Paszyńskiego, s. 211-244 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2019.41]


Artykuły recenzyjne i recenzje


Jan Tęgowski
Janusz Bieniak, Zarębowie i Nałęcze a królobójstwo w Rogoźnie, s. 245-252 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2019.42]

Tomasz Kempa (ORCID: 0000-0002-9990-2412)
Robert Frost, Oksfordzka historia unii polsko-litewskiej, t. 1: Powstanie i rozwój 1385–1569, tł. Tomasz Fiedorek, s. 252-261 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2019.43]

Indeksowanie i cytowania

Open Access CC BY Crossref BazHum Biblioteka Nauki CEEOL CEJSH DOAJ EBSCO ERIH PLUS INDEX COPERNICUS Scopus