Zeszyty

TOM LXXIX - ROK 2014, Zeszyt 3


Artykuły


Krzysztof Kwiatkowski (ORCID: 0000-0003-1827-3122)
Książęta pomorscy wobec konfliktu Polski i Litwy z Zakonem Niemieckim w 1409/1410 roku (przyczynek do uwarunkowań aktywności władczej w późnym średniowieczu), s. 7 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2014.01]

Tomas Čelkis
Stan dróg lądowych i struktura systemu połączeń w Wielkim Księstwie Litewskim w końcu XV – XVII wieku, s. 40 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2014.02]

Dariusz Burczyk
Udział Specjalnego Sądu Karnego w Gdańsku i jego Prokuratury w procesie weryfikacji i rehabilitacji ludności Pomorza Gdańskiego w latach 1945–1946, s. 63 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2014.03]


Źródła, materiały, miscellanea


Tomasz Zuzek
Kilka uwag na temat szwedzkich rękopisów „Tablic fundatorów i dobrodziejów klasztoru cysterskiego w Oliwie”, s. 85 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2014.04]

Adam Szefer
Casus bydgoskiego żebraka Jakuba Żorawskiego. Przyczynek do probelmu żebractwa w nowożytnej Rzeczypospolitej, s. 105 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2014.05]

Anna Stachowska-Krzyżankowska
Małżeństwa szlacheckie w parafii Luzino w latach 1670–1797 w świetle ksiąg metrykalnych (przyczynek do dziejów szlachty kaszubskiej), s. 115 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2014.06]

Janusz Czechowski
Franciszek Charwat – kierunki aktywności dyplomatycznej na placówce w Helsinkach (1928–1935), s. 141 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2014.07]


Dyskusje, polemiki, artykuły recenzyjne


Radosław Krajniak (ORCID: 0000-0002-7016-8859)
Jeszcze o lekarzach w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach i ich karierach, s. 157 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2014.08]


Recenzje i omówienia


Tomasz Otocki
Ireneusz T. Kolendo, Łotwa. Zarys dziejów narodu i państwa. Od czasów najdawniejszych do początku XXI wieku, s. 174 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2014.09]

Marcin Danielewski
Agnieszka Łukaszyk, Wierzchowce bogów. Motyw konia w wierzeniach Słowian i Skandynawów, s. 177 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2014.10]

Andrzej Radzimiński
Die Entdeckung des „Heidentumsˮ in Preußen. Die Prußen in den Reformdiskursen des Spätmittelalter und der Reformation (Europa im Mittelalter. Abhandlungen und Beiträge zur historischen Komparastik, Bd. 17), s. 183 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2014.11]

Ilona Zaleska
Przemysław Dąbrowski, Narodowa Demokracja byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Studium z zakresu myśli politycznej i działalności obozu narodowego na ziemiach litewsko-białoruskich w latach 1897–1918, s. 188 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2014.12]

Indeksowanie i cytowania

Open Access CC BY Crossref BazHum Biblioteka Nauki CEEOL CEJSH DOAJ EBSCO ERIH PLUS INDEX COPERNICUS