Zeszyty

TOM LXXX - ROK 2015, Zeszyt 4


Artykuły


Stefan Kwiatkowski
West-Pomeranian medievalism. The outline of the problem, s. 5 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.51]

Adam Kucharski
The cognitive and religious dimension of the writer and the Grand Marshall of Lithuania Ignacy Potocki’s stay in Rome and his educational voyage in the years 1765–1771, s. 21 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.52]

Anna Łysiak-Łątkowska
Alphonse Fortia de Piles and Louis de Boisgélin de Kerdu – emigrants travelling in German countries and Denmark at the end of the 18th century, s. 49 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.53]

Magda Gawinecka-Woźniak
The visit of Fritz Henningsen in Warsaw in October 1939 as presented in the diplomat’s account, s. 69 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.54]


Źródła, materiały, miscellanea


Maciej Dorna (ORCID: 0000-0002-4551-537X)
About the date when the foundation privilege was granted to Chełmno and Toruń, s. 85 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.55]


Recenzje i omówienia


Roman Czaja
Das Elbinger Kriegsbuch (1383–1409). Rechnungen für städtische Aufgebote, bearb. v. Dieter Heckmann, unter Mitarbeit v. Krzysztof Kwiatkowski (Veröffentlichungen aus den Archiven Preussischer Kulturbesitz, Bd. 68), s. 103 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.56]

Janusz Trupinda
Juliusz Raczkowski, Monumentalne zespoły Kolegium Apostolskiego na terenie dawnego państwa zakonnego w Prusach, s. 106 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.57]

Łukasz Wróbel
Monika Jusupović, Prowincjonalna elita litewska w XVIII wieku. Działalność polityczna rodziny Zabiełłów w latach 1733–1795, s. 111 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.58]

Jerzy Dygdała (ORCID: 0000-0002-9804-6845)
Das Fremde erfahren. Polen-Litauen, Deutschland und Frankreich in der frühneuzeitlichen Reiseliteratur, hrsg. v. Włodzimierz Zientara, Liliana Lewandowska, s. 115 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.59]

Michał Pszczółkowski
Agnieszka Wysocka, Architektura i urbanistyka Bydgoszczy w dwudziestoleciu międzywojennym, s. 119 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.60]

Sylwia Grochowina
Danuta Drywa, Säuberungsaktion na Pomorzu Gdańskim w świetle dokumentów KL Stutthof (1939–1942), s. 124 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.61]

Stanisław Salmonowicz (ORCID: 0000-0001-8874-7042)
Zwangsarbeit in Pommern von 1939 bis 1950. Sachstand und Perspektiven der Forschung und der historischen Bildungsarbeit in Deutschland und Polen. Dokumentation der gemeinsamen Tagung des Stadtarchivs Greifswald und des Staatsarchivs Stettin in Greifswald am 29./30. November 2012, hrsg. v. Paweł Gut, Uwe Kiel, Jan Macholak, s. 131 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.62]


Kronika naukowa


Julia Możdżeń (ORCID: 0000-0003-4932-5546)
Międzynarodowa konferencja naukowa „Jan Długosz – 600-lecie urodzin. Region – Polska – Europa w jego twórczości” (Ostromecko, 18–20 XI 2015 roku), s. 137 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.63]


Listy do Redakcji


Kazimierz Pospieszny
List do Komitetu Redakcyjnego „Zapisek Historycznych”, s. 141 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.64]

Janusz Trupinda, Sławomir Jóźwiak (ORCID: 0000-0002-8228-4347)
W odpowiedzi na list doktora Kazimierza Pospiesznego, s. 143 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.65]

Indeksowanie i cytowania

Open Access CC BY Crossref BazHum Biblioteka Nauki CEEOL CEJSH DOAJ EBSCO ERIH PLUS INDEX COPERNICUS Scopus