Zeszyty

TOM LXXIX - ROK 2014, Zeszyt 2


Artykuły


Teresa Borawska
Kaspar Schuwenpflug i jego rola w procesach polsko-krzyżackich pierwszej połowie XV wieku, s. 7 [DOI: ]

Dymitr Wićko
Kampania przedsejmowa 1699 roku w Wielkim Księstwie Litewskim, s. 30 [DOI: ]

Tomasz Krzemiński
K-Brot, marmolada i ziemniaki. Pożywienie mieszkańców Prus Zachodnich w czasie pierwszej wojny światowej, s. 55 [DOI: ]


Źródła, materiały, miscellanea


Jerzy Dygdała (ORCID: 0000-0002-9804-6845)
Bydgoski epizod w życiu Stanisława Leszczyńskiego – wokół ucieczki króla do Gdańska we wrześniu 1733 roku, s. 73 [DOI: ]

Krzysztof Tarka
Szukając wolności. Sprawa kapitana M/S „Batory” Jana Ćwiklińskiego, s. 97 [DOI: ]


Dyskusje, polemiki, artykuły recenzyjne


Rafał Kubicki
Nowa praca o folwarkach w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach w latach 1466–1525, s. 123 [DOI: ]


Recenzje i omówienia


Tomasz Kempa (ORCID: 0000-0002-9990-2412)
David Frick, Kith, Kin, and Neighbors. Communities and Confessions in Seventeenth-Century Wilno, s. 135 [DOI: ]

Adam Kucharski
Dziennik podróży Józefa Jerzego Hylzena z lat 1752–1754, sudarė Arvydas Pacevičius, parengė Joanna Orzeł, Arvydas Pacevičius, Stanisław Roszak, s. 142 [DOI: ]

Miloš Řezník
Die Teilungen Polen-Litauens. Inklusions- und Exklusionsmechanismen – Traditionsbildung – Vergleichsebenen, hrsg. v. Hans-Jürgen Bömelburg, Andreas Gestrich, Helga Schnabel-Schüle, s. 149 [DOI: ]

Łukasz Wróbel
Conventional Correspondence. Epistolary Culture of the Dutch Elite, 1770–1850, translated by Maria Sherwood-Smith (Egodocuments and History Series, Vol. 4), s. 158 [DOI: ]

Stanisław Salmonowicz (ORCID: 0000-0001-8874-7042)
Rządy państw Osi w okupowanej Europie. Prawa okupacyjne, analiza rządzenia, propozycje zadośćuczynienia, przeł. Agnieszka Bieńczyk-Missala, Patrycja Grzebyk, Bogusław Lanckoroński, Marek Madej, wstęp Roman Kuźniar, s. 158 [DOI: ]


Nekrolog


Jan Jurkiewicz
Vytautas Merkys (29 IV 1929 – 25 VII 2012), s. 161 [DOI: ]


Kronika naukowa


Alicja Mutrynowska
Konferencja naukowa „Klasztor dominikański w Toruniu. W 750 rocznicę fundacjiˮ, s. 165 [DOI: ]

Marcin Sumowski (ORCID: 0000-0001-8012-1627), Alicja Mutrynowska
Konferencja naukowa „Heterogeniczność przestrzeni miejskiej w Królestwie Polskim i Rzeczypospolitej Obojga Narodów w epoce przedprzemysłowej – w 750-lecie lokacji Nowego Miasta Torunia (1264–2014)ˮ, s. 167 [DOI: ]

Julia Możdżeń (ORCID: 0000-0003-4932-5546)
Międzynarodowa konferencja naukowa „Morze wokół nas...»Bo takie jest rozległe i straszne«ˮ. Z okazji 560. rocznicy przejścia Gdańska pod panowanie króla Polski Kazimierza Jagiellończyka (Gdańsk, 22–23 V 2014 roku), s. 169 [DOI: ]

Indeksowanie i cytowania

Open Access CC BY Crossref BazHum Biblioteka Nauki CEEOL CEJSH DOAJ EBSCO ERIH PLUS INDEX COPERNICUS Scopus