Zeszyty

TOM LXXX - ROK 2015, Zeszyt 2


Artykuły


Piotr Łabędź
Konflikt hetmana Krzysztofa Radziwiłła „Pioruna” z Zygmuntem III Wazą i jego wpływ na sytuacją polityczną Rzeczypospolitej w latach 1587–1600, s. 7 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.17]

Edmund Kizik (ORCID: 0000-0002-5877-2025)
Verein für kaschubische Volkskunde w latach 1907–1914. Ludoznawstwo kaszubskie między niemieckością a polskością, s. 31 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.18]

Zofia Maciakowska
Kilka uwag na temat średniowiecznego Osieka w Gdańsku, s. 55 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.19]

Bartłomiej Łyczak (ORCID: 0000-0002-1128-1376)
Uwagi na temat nastaw ołtarzowych ufundowanych w XVIII wieku do kościoła pw. śś. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty w Toruniu, s. 77 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.20]

Jan Sziling
Z dziejów martyrologii duchowieństwa diecezji chełmińskiej. Wspomnienia ks. Feliksa Windorpskiego z niemieckich obozów koncentracyjnych, s. 93 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.21]

Bogdan Chrzanowski
Organizacja Wojskowa Związek Jaszczurczy na Pomorzu. Nieznany dokument Gestapo – protokół przesłuchania Andrzeja Eljaszewicza – pracownika ekspozytury „Zachód” Oddziału II OW ZJ, s. 115 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.22]


Dyskusje, polemiki, artykuły recenzyjne


Seweryn Szczepański
Święta wojna (nie tylko) w świetle archeologii, s. 141 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.23]

Janusz Trupinda, Sławomir Jóźwiak (ORCID: 0000-0002-8228-4347)
O malborskim zamku wysokim w średniowieczu na marginesie najnowszej książki Kazimierza Pospiesznego, s. 157 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.24]


Recenzje i omówienia


Paweł A. Jeziorski (ORCID: 0000-0003-0733-8381)
Eugenijus Romeris, Livonijos ir Lietuvos Römerių giminės istorija, parengė Jolanta Širkaitė, iš lenkų kalbos vertė Tamara Bairašauskaitė, Jolanta Širkaitė, s. 182 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.26]

Janusz Trupinda
Maria Spławska-Korczak, Zamek krzyżacki w Świeciu. Próba rekonstrukcji zamku wysokiego w średniowieczu, s. 179 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.25]

Radosław Krajniak (ORCID: 0000-0002-7016-8859)
Andrzej Kopiczko, Dzieje kościoła i parafii w Purdzie Wielkiej, s. 191 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.27]

Michał Sywula
Policja Gdańska na przestrzeni wieków. Wybrane zagadnienia, red. Andrzej Gąsiorowski, s. 194 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.28]

Indeksowanie i cytowania

Open Access CC BY Crossref BazHum Biblioteka Nauki CEEOL CEJSH DOAJ EBSCO ERIH PLUS INDEX COPERNICUS