Zeszyty

TOM LXXXV - ROK 2020, Zeszyt 3


Artykuły


Agnieszka Gut (ORCID: 0000-0003-0393-2543)
Herb miejski jako medium społecznej komunikacji. Treści symboliczne herbu Kamienia Pomorskiego do końca XIX wieku, s. 5-34 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2020.25]

Agnieszka Zielińska (ORCID: 0000-0003-1016-225X)
Przemiany w strukturze zawodowej w Toruniu w latach 1884–1908 w świetle ksiąg adresowych. Rekonesans badawczy, s. 35-69 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2020.26]


Źródła, materiały, miscellanea


Sergiej Polechow
Poręczenie za kniazia Żedywida a wydarzenia lat 1392–1393 w Wielkim Księstwie Litewskim, s. 71-104 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2020.27]

Alicja Dobrosielska
Piętnastowieczny kopiariusz OF 80a z terenu państwa krzyżackiego, s. 105-128 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2020.28]

Radosław Skrycki
Dwa czy trzy? W kwestii liczby wydań wielkiej mapy Pomorza Eilharda Lubinusa, s. 129-139 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2020.29]


Dyskusje i polemiki


Piotr Samól
O średniowiecznej architekturze zakonów żebraczych w Chełmnie. Na marginesie tomu pierwszego „Księgi klasztorów ziemi chełmińskiej w średniowieczu”, s. 141-159 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2020.30]


Artykuły recenzyjne i recenzje


Sławomir Jóźwiak (ORCID: 0000-0002-8228-4347)
Loïc Chollet, Les Sarrasins du Nord. Une histoire de la croisade balte par la littérature (XIIe–XVe siècles), s. 161-165 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2020.31]

Stanisław Salmonowicz (ORCID: 0000-0001-8874-7042)
Eugeniusz Przybył, Toruń okupacyjny. Wrzesień 1939 – styczeń 1945 w Dzienniku malarza i bibliofila, wyd. i opr. Janusz Tondel, Roman Tondel, s. 166-172 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2020.32]

Indeksowanie i cytowania

Open Access CC BY Crossref BazHum Biblioteka Nauki CEEOL CEJSH DOAJ EBSCO ERIH PLUS INDEX COPERNICUS Scopus