Zeszyty

TOM LXXXIII - ROK 2018, Zeszyt 3


Artykuły


Szymon Górski
Biskupi i krzyże. Tak zwany epizod szczeciński krucjaty połabskiej (1147) w relacji Wincentego z Pragi, s. 7-32 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.39]

Maria Cieśla
Podatki oraz inne świadczenia pobierane od Żydów w Wielkim Księstwie Litewskim w XVII i XVIII wieku, s. 33-58 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.40]

Maciej Trąbski
Oblężenie i kapitulacja twierdzy Kokenhauzen (2–7 X 1700), s. 59-82 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.41]

Szczepan Wierzchosławski (ORCID: 0000-0001-9407-2993)
Aktywizacja polityczna społeczeństwa Pomorza Nadwiślańskiego w wyborach do Reichstagu 1871–1914, s. 83-115 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.42]

Grzegorz Białuński
Wojciech Kętrzyński jako historyk prawa, s. 117-141 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.43]

Marek Jodkowski
Przygotowania do odbudowy ewangelickich budynków kościelnych w Prusach Wschodnich w czasie pierwszej wojny światowej, s. 143-158 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.44]


Źródła, materiały, miscellanea


Rafał Kubicki
Wykaz czynszów i służb okręgu Barciany z około połowy XV wieku, s. 159-171 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.45]


Dyskusje, polemiki


Radosław Krajniak (ORCID: 0000-0002-7016-8859)
O średniowiecznych plebanach kościołów wchodzących w skład obecnej Archidiecezji Gdańskiej na marginesie pracy Agnieszki Kobus, s. 173-191 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.46]


Artykuły recenzyjne i recenzje


Anna Maleszka
Chrystianizacja „Młodszej Europy”, red. J. Dobosz, J. Strzelczyk, M. Matla, s. 193-198 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.47]

Szczepan Wierzchosławski (ORCID: 0000-0001-9407-2993)
Dorota Samborska-Kukuć, Płacz Antygony. O ludziach powstania styczniowego, s. 198-204 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.48]

Milena Hübner
Plastyka toruńska 1793–1920: zapomniane oblicze wielokulturowego miasta, red. Katarzyna Kluczwajd, Michał Pszczółkowski, s. 204-208 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.49]

Zygmunt Szultka
Eugeniusz Pryczkowski, Swiónowskô nasza Matinkò. Dzieje parafii i sanktuarium oraz cuda Królowej Kaszub, s. 208-228 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2018.50]

Indeksowanie i cytowania

Open Access CC BY Crossref BazHum Biblioteka Nauki CEEOL CEJSH DOAJ EBSCO ERIH PLUS INDEX COPERNICUS Scopus