Zeszyty

TOM LXXXIX - ROK 2024, Zeszyt 2


Between Democracy and Authoritarianism: Poland and the Baltic States in the Interwar Period


Artūras Svarauskas (ORCID: 0000-0001-9808-6356)
Parliamentary Democracy in Lithuania, 1920–1927: Its Power and Limits, s. 5-26 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2024.12]

Przemysław Olstowski (ORCID: 0000-0002-1379-4407)
The Formation of Authoritarian Rule in Poland between 1926 and 1939 as a Research Problem, s. 27-60 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2024.13]

Ēriks Jēkabsons (ORCID: 0000-0002-4961-106X)
Coup d’etat in Latvia in 1934 and Reactions Abroad, s. 61-92 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2024.14]

Karsten Brüggemann (ORCID: 0000-0002-7352-3713), Heidi Rifk (ORCID: 0009-0002-2929-9520)
An Ethnic Minority in a Nation State: The Baltic Germans between Democracy and Authoritarianism in Estonia, 1918–1940, s. 93-121 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2024.15]

Janusz Mierzwa (ORCID: 0000-0003-0534-1958)
The Role of General State Administration in Strengthening the Authoritarian System in the Late Years of the Second Polish Republic, s. 123-140 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2024.16]


Recenzje


Wioletta Zielecka-Mikołajczyk (ORCID: 0000-0001-6100-0563)
Melchior Jakubowski, Krajobraz religijny i etniczny Suwalszczyzny, Bukowiny i Łatgalii na przełomie XVIII i XIX wieku. Lokalne społeczności a struktury państwowe i wyznaniowe, s. 141-147 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2024.17]

Małgorzata Świder (ORCID: 0000-0002-4354-3641)
Die UdSSR und die beiden deutschen Staaten 1949–1953. Dokumente aus deutschen und russischen Archiven, hrsg. v. Jochen P. Laufer, Martin Sabrow, bearb. v. Ole Christian Kröning, s. 148-160 [DOI: http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2024.18]

Indeksowanie i cytowania

Open Access CC BY Crossref BazHum Biblioteka Nauki CEEOL CEJSH DOAJ EBSCO ERIH PLUS INDEX COPERNICUS Scopus